Sirnak University Instituonal Repository

Dspace@Sirnak; Is the institutional repository of the Sirnak University. The repository was established in 2014 to facilitate the deposit of digital content at the Sirnak University. Contains a growing subset of research undertaken at Sirnak University including articles, presentations, theses and dissertations, book chapters, working papers and technical reports.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Öz, Ruhullah (Şırnak Üniversitesi yayınları, 2019)
  Tarihin gidişatına yön veren belli başlı tarihi hadiseler olduğu gibi toplumların sosyal, siyasal, kültürel ve ahlaki kimliğinin oluşmasına etki eden şahsiyet de olmuştur. Tarih, kendisinde iz bırakan bu şahsiyetlerden ...
 • Treiger, Alexander (Şırnak Üniversiyesi yayınları, 2020-12-15)
  Arapça konuşanlar, İncil’in vaazını işiten ilk halklar arasındaydı. Onlar ilk Pentakost’a şahitlik ettiler ve vizyon geçirdikten hemen sonra Arabistan’ı (Bugünkü Ürdün) ziyaret eden havari Pavlus’u işittiler. İslam’ın ...
 • Akbaş, Rıfat (Şırnak Üniversiyesi yayınları, 2020-12-15)
  İnsanlar arasındaki iletişimin en önemli araçlarından biri olan dil, kendi içerisinde kanunları olan ve bir millete ait kültürün nesilden nesle aktarımını sağlayan canlı bir varlıktır. Sözcüklerin anlamlı bir cümle içindeki ...
 • Seçkiner, Mehmet Hicabi (Şırnak Üniversitesi Yayınları, 2020-12-15)
  İslam’ın doğduğu günden bu yana Müslümanlar gayrimüslimlerle sürekli bir mücadele halinde bulunmuştur. Bu süreçte Müslümanlar kimi zaman çoğunluğu, kimi zaman da azınlığı teşkil etmişlerdir. Bu durum bazen gayrimüslim ...
 • Tekin, Mahmut (Şırnak Üniversitesi Yayınları, 2020-12-15)
  Çârperdî nisbesi ile meşhur olan Ebû'l-Mekârim Fahruddîn Ahmed b. Tâceddin es-Saʿîd el-Hasan b. ‘Alî (öl. 746/1346), İslâm âleminin sosyal, ilmî ve kültürel alanında önemli bir yer edinmektedir. Kaynaklarda, Çârperdî’nin ...

View more